Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Beplantning

Hele området i "Kirsebærvænget" fremtræder som et meget grønt og frodigt kvarter med en hyggelig god og sund atmosfære.

For at bevare det grønne præg udadtil, er der indsat en bestemmelse i den gældende lokalplan nr. 400, at der i lokalplanområdets skel mod naboområder skal plantes levende hegn.

Langs vejene i området er der etableret grønne græsrabatter, som udgør en del af vejens fælles areal og dermed etableret i stedet for fortove i området.

Alle grundejere skal sørge for beskæring af træer og anden beplantning mod vejarealet og omkring lygtepæle, så det ikke er til gene for andre beboere i området.

Græs, hække og anden beplantning på egen matrikel vedligeholdes naturligvis af den enkelte grundejer, og grundejerforeningen henstiller til det sker løbende, så området fortsat fremstår i pæn stand.

Grundejerforeningen har etableret aftale med anlægsgartner om glæsslåning på områdets fællesareal forenden af Søndersøvej.

Beplantning