Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Fællesareal / Legeplads

Området forenden af Søndersøvej ejes af Århus Kommune, som frit stiller det til rådighed for grundejerforeningen mod at vi vedligeholder det.

Grundejerforeningen har tegnet en aftale med anlægsgartner, som løbende kommer forbi og slår græsset på områdets boldbane, for dermed at sikre et pænt velholdt område.

Området ligger op til fælles hygge for både børn og voksne, idet der er udlagt en stor grøn boldbane, og grønt areal til hygge.

Vi skal dog bemærke at al færdsel og leg i området er på eget ansvar, hvilket det også er skiltet med ved indgangen til området.

Samtidig henstiller grundejerforeningen til at alle forlader området rent og pænt, og dermed ikke efterlader madaffald, flasker og andet i området.

Legepladsudvalg står pt. som hvilende udvalg uden aktivitet - udvalget vil blive genoprettet med nye medlemmer, hvis der skulle opstå behov for det.