Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Festudvalget

Festudvalget blev oprettet i forbindelse med grundejerforeningens generalforsamling i oktober 2003.

Festudvalget er ikke direkte underlagt grundejerforeningen, og er derfor til for alle beboere i området.

Udvalget sørger for at arrangere forskellige fælles arrangementer i årets løb f.eks. har vi tidligere haft følgende:

Fastelavn

Årlig tilbagevendende arrangement for områdets mange børn, som foregår i hyggelig stemning med udklædning og tøndeslagning.

Vejfest

Årlig vejfest/sommerfest.

Arrangementet starter allerede om eftermiddagen med fælles hygge på fællesarealet for enden af Søndersøvej, her arrangeres bl.a det store loppemarked samt andre festlige aktiviteter. Arrangementet fortsætter om aftenen med fælles spisning med musik og dans i foreningens egne festtelte. Dette arrangement har hvert år en pæn deltagelse blandt områdets mange beboere, og det foregår alt sammen i en festlig stemning.

Skt. Hans bål

For de interesserede arrangeres der hvert år bål med fælles sang, og eventuelt fælles spisning.

Festudvalget består af:

Rasmus - Søndersøvej 9

Erik - Haldsøvej 11


Festudvalget arbejder med til at sikre et godt fællesskab i området, og vi håber at grundejerne vil bakke op omkring udvalgets arrangementer for dermed at medvirke til "et godt naboskab".

Hvis I ønsker at være en del af festudvalget, så tag endelig kontakt til et af medlemmerne eller send en mail til bestyrelsen, det vil være dejligt med nogle flere medlemmer - har I gode ideer til festudvalget, så kontakt dem, de vil meget gerne høre fra jer!