Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen Kirsebærvænget blev stiftet i 1994 og var på det tidspunkt en af to grundejerforeninger i området, som både bestod af fritidshuse og helårshuse. Grundejerforeningen Kirsebærvænget var talerør for de beboere, der ønskede at få helårsstatus i området.

Grundejerforeningen Kirsebærvænget dækker nu hele området på vejene Søndersøvej, Nørresøvej og Haldsøvej med 89 husstande, hvoraf størstedelen har medlemsskab af grundejeforeningen.

Grundejerforeningen har 83 fuldgyldige medlemmer pr. september 2020.

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser overfor myndigheder og medvirke til at skabe et godt miljø og fællesskab i området.

Foreningen har etableret aftale om fast snerydning i området, og sørger for rensning af kloaker efter nærmere behov.

Derudover bidrager grundejerforeningen til at den enkelte grundejer overholder sine forpligtigelser.

Foreningens årlig generalforsamling afholdes i september eller oktober måned.

Bestyrelsen afholder møder i løbet af året, hvori der diskuteres de indkomne henvendelser, samt den generelle situation i området.

Der etableres løbende nye udvalg til at varetage særlige interesser indenfor særlige områder bl.a. Vandudvalget, Festudvalget og sikker Skolevej - disse er nærmere beskrevet i de efterfølgende punkter.

Nærmere information om Grundejerforeningen Kirsebærvænget kan læses under pkt. E - vedtægter.

Årlig kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Kontingent for 2020/2021 er vedtaget på den årlige generalforsamling til kr. 1.000,- for alle foreningens medlemmer.

Grundejerforeningen har ikke tvunget medlemskab, men opfordre alle grundejere til at tage del i foreningen, så vi sammen kan løfte opgaven, og løse områdets opgaver i fællesskab