Grundejerforeningen Kirsebærvænget

85 plejeboliger med serviceareal på Hedevej 50, 8240 Risskov

Anlægsbevilling til byggeri vedtaget i Aarhus byråd den 22-06-2011.

Resume

 

Byrådet gav den 10. juni 2009 en anlægsbevilling på kr. 7.500.000 til projektering af 85 plejeboliger med serviceareal på Hedevej 50, og projektet er nu klar til opførelse.

Baggrunden for projektet er at gennemføre plejeboligbyggeri af fabriksfremstillede rumstore elementer, som lever op til lavenergibyggeri klasse 1 eller bedre, og som samtidig holder sig inden for det normale statslige maksimumsbeløb for plejeboligbyggeri. Projektet skal derfor give erfaringer til brug for fremtidige udbud af præfabrikeret byggeri, så Aarhus Kommune i det fremtidige byggeri kan kombinere ønskerne om at bygge billigt og kvalitetsbevidst samtidig med at byggeriet lever op til kommunens målsætning om at blive CO2-neutral i 2030.

Projektet har været udbudt i EU-udbud i totalentreprise. Den 15. marts 2011 blev der afholdt licitation, og anskaffelsessummen for de 85 plejeboliger er beregnet til kr. 151.616.064 inkl. moms. I anskaffelsessummen indgår en grundkøbesum på kr. 28.480.000.

Anskaffelsessummen for servicearealerne er beregnet til kr. 17.132.875 ekskl. moms, og til velfærdsteknologi er der beregnet kr. 8.449.000 ekskl. moms.

De 85 plejeboliger med serviceareal opføres på adressen Hedevej 50, 8240 Risskov, i henhold til lokalplan nr. 821.
Bebyggelsen opdeles i 5 boliggrupper samt et serviceafsnit. Boliggrupperne er fordelt på tre husblokke, som sammen med serviceafsnittet er indbyrdes forbundet med overdækkede forbindelsesgange. Heraf er blokkene mod vest (hus 1) og øst (hus 3) i 2 etager og blokken i midten (hus 2) er i 1 etage af hensyn til den bedste energimæssige disponering af byggeriet.

Planlægningen er foregået i et tæt samarbejde med det lokale byggeudvalg ved Lokalcenter Hørgården.

Der er lagt vægt på, at mellemrummene mellem de enkelte boligblokke skal give gode og trygge udendørs opholdsarealer for beboerne. Derudover er der i planlægningsfasen af byggeriet indarbejdet velfærdsteknologi, der skal tilgodese både beboere og personale i dagligdagen.

Byggeriet opføres så det opfylder 2015-kravene til lavenergibyggeri, og bebyggelsen vil være et led i Byrådets mål om CO2-neutralitet i 2030.

Byggestarten forventes til september 2011 og ibrugtagning i januar 2013.

Se hele plantegning

plejeboliger