Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Bilag 2

Fra: Peter Søgaard [mailto: psog@aarhus.dk ]
Sendt: 13. november 2009 13:14
Til: Kvistgaard
Emne: Vedr.: afvandingsproblemerne på Søndersøvej


Til Grundejerforeningen Kirsebærvænget
V. René Kvistgaard
Søndersøvej 31
8240 Risskov

Natur og Miljø kvitterer hermed for modtagelse d. 12. november af jeres tilbagetrækning af anmeldelse om afvandingsproblemer på Søndersøvej indgivet d. 9. juli 2008.

Dermed forsvinder sagsgrundlaget, og vi lukker derfor sagen.
Såfremt der på et senere tidspunkt fremkommer konkrete klager fra lodsejere vedrørende afvandingproblemer på lodsejers egen ejendom, vil vi starte en ny sag.

Med venlig hilsen

Peter Søgaard
Biolog, Vandmiljø og Landbrug
Tlf.: +45 8940 4038, mobil: +45 5117 8701
E-mail: psog@aarhus.dk

Natur og Miljø, Teknik og Miljø, Århus Kommune
Valdemarsgade 18, Postboks 79, 8100 Århus C
Tlf.: +45 8940 2755

Officielle henvendelser bedes sendt til naturogmiljo@aarhus.dk