Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Om høringssagen fra Aarhus kommune pr. 24.01.2011

Vi takker for den store opbakning fra beboerne i området, og kan nu
meddele at der på baggrund af bestyrelsens omdelte materiale nu er
indkommet 91 indsigelser, der behandles ved Århus Kommune.

 
Århus Kommune oplyser, at der må påregnes en vis behandlingstid, men vi
fra bestyrelsen følger sagen tæt, og vil naturligvis informere på
hjemmesiden om nyt i sagen!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Grundejerforeningen Kirsebærvænget