Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Området

Boligområdet på ca. 10 ha er beliggende i "Hedevejskvarteret" i Risskov og dækker i alt 90 grunde.

Området er omfattet af Århus Kommune lokalplan nr. 400.

Stedet har tidligere været hede areal med afvandingskanaler og med sommerhusstatus siden 1957.

Stedet var i gamle dage oversvømmet, hvorefter der blev oprettet et Pumpe Lau (som vi betaler til i dag) af nogle landmænd, som ville udnytte jorden til marker, byen rykkede tættere på og til sidst blev vores område til sommerhusområde - pumperne holder i dag området nogenlunde tørt.

Der blev den 3. januar 1990 etableret helårsstatus for området, hvorefter der siden er blevet godt udbygget.

Boligerne er beliggende i et rolig og børnevenligt område, som i dag byder på en varierende byggestil, der spænder fra traditionelle  sommerhuse til nye og spændende parcelhuse med hver sit udtryk.

Området er privat fællesvej og fremstår som et grønt område med brede græsrabatter langs vej. Der er etableret hastighedssænkende vejbump for bedre trafiksikkerhed for områdets beboere og mange børnefamilier.

Fra området er der etableret sikker skolevej til Strandskolen, se nærmere information herom i pkt. H "Sikker skolevej".

Der er gode busforbindelser fra både Lystrupvej og Grenåvej.

Området er beliggende tæt ved både strand og skov, og med nem cykelafstand til Århus - Egå Engsø ligger i nær gå afstand til området.

På grunden Søndersøvej 1 - 7 har Aarhus kommune opført 85 plejeboliger, fordelt på 5 boliggrupper samt et serviceafsnit, boliggrupperne er fordelt på 3 huse, heraf 2 i 2 etager og 1 hus i 1 etage. - nærmere informationer herom kan ses ved Århus Kommune - herunder bl.a. lokalplanforslag 820/821.