Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmødeonsdag den 5/6 2013 kl. 20:00

Tilstede:  Jesper, Ejvind, Claus, Peter og Glen

Afbud:     Charlotte og Tanja

Dagsorden.:                 

  1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.
  2. Opfølgning.:

(a)     Nyt byggeri (champignon grunden)

(b)     Asfaltbelægning / revner GT/TD

(c)     Bump / vej-asfalt / Søndersøvej 2 -8

(d)     Beskæring af træer.

(e)     Hjemmesiden

(f)      Højre vigepligt

  1. Nyt fra udvalgene:

(a)     Vand udvalg (GT, ER, Jens (HA15))

(b)     Legeplads udvalg (JH, TD, John (SØ??))

(c)     Fest udvalg (TD,?))

  1. Evt.
  2. Næste møde Hvor / Hvem / Hvornår.

Ad.1.               Godkendt uden kommentarer.

Ad.2.               Pkt. a og b) er udsat til senere.

Pkt. c) GT får status fra René på dette, samt spørger efter nøgle til container. Pkt. d) Der registreres nu hvilke træer der skal beskæres og grundejere adviseres ved næstkommende lejlighed.

Pkt. e) Der mangler at blive oploadet billeder fra Fastelavn. Teltudlejningen via nettet virker fint.

Pkt. f) ER undersøger hvad skilte med højrevigepligt og ubetinget vigepligt koster. PJ har været i længere dialog med kommunen, som føre til skiltning er den eneste mulighed pt.

Ad.3.                                   Pkt. a) intet nyt.

Pkt. b) Der er indhentet priser på hhv. 7 m/k mål, skaitbord rampe, som overskrider budgettet. Der undersøges med alternative priser, samt priser for harpet muld til opretning af boldbanen samt pris for hegn mod åen. ER hjælper med priser.

Pkt. c) Der er lavet indbydelse til Sankt Hans. Sommerfest afholdes lørdag d. 17. August. Hvis der ikke kommer hjælp til afholdelse af sommerfesten, træder hele bestyrelsen til, da det er meget vigtigt af det bliver afholdt med så mange tilflyttere som vi har haft i år. Der skal hurtigt udsendes en flyer med datoen, så folk kan reservere datoen, denne må gerne indeholde henvisning til vores hjemmeside samt nyhedsbrev. 

Ad.4.               Der skal laves et velkomstbrev til nye beboere, med henvisning til hjemmeside og nyhedsmail, samt lidt om kontingent. Charlotte, vil du lave det? Vi har pt. 4-5 nye, som skal have det.

Ad.5.  Tirsdag d. 6. August kl. 20:00 hos Claus, SØ16

Glen Thorvaldsen