Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 27.10.10 kl. 19.00

Mødet blev afholdt:  Inden den årlige Generalforsamling v/Ellevang Kirken

Deltagere:               Alle deltog fra bestyrelsen

Referant:                 Charlotte Lauritsen 

Der blev afholdt et kort møde inden den årlige generalforsamling, mødet blev afholdt uden dagsorden og med nedenstående bemærkninger: 

·         Referat blev godkendt fra sidste møde den 18.08.2010, dog med flere bemærkninger til den sene aflevering!!!! ·         Regnskabet blev fremlagt af Hans Ole og godkendt, dog bemærkes følgende:

Der SKAL være en synlig fordeling af beløbet 60/40 mellem vej og grundejerforening - dette fremgik ikke af regnskabet ved mødet, og skal derfor noteres på det endelig regnskab.

Posten under indtægter "Retur sneryd" skyldes en tastefejl ved betaling af girokort, og derfor er der tilbageført for meget indbetalt. Det korrekte beløb for snerydning udgør dermed kr. 29.402,50

Yderligere bemærkes, at revisoren kun skal godkende regnskabet og komme med eventuelle anmærkninger til udfærdigelsen - personlige kommentarer skal fremsættes som privatperson til bestyrelsen eller på den årlige generalforsamling.

·         Glen orienterede om priser på gummipullerter, som koster ca. 2000,-/stk. og vi skal have 12 stk. - Charlotte undersøger muligheden for en alternativ pris på galvaniserede søjler (ø15/20x1,5 meter).

·         Århus Kommune skal kontaktes for oprensning af grøft ved legepladsen.

·         Der er endnu ikke aftalt nyt møde - afventer nærmere dato efter Generalforsamlingen.          

 

03.11.2010

Charlotte Lauritsen