Grundejerforeningen Kirsebærvænget
 1. Godkendelse af referat.
 2. Ældreboliger Søndersøvej/Hedevej er blevet godkendt i teknisk udvalg og fremlægges byråd den 22/6-11.
 3. A. Lukning af Nørresøvej. Der er blevet rykket for svar 14/5-11 ved mail.

  B. De revner, der er i asfalt, hvor der har været opgravet i forbindelse med fjernvarme og vand sendes et brev til ÅKV for evt. udbedringer af skader, da det er ÅKV, som har opgravet og derfor skal reetablere.

  C. Sten ønskes på hjørner Haldsøvej/Nørresøvej og Søndersøvej/Nørresøve, da der er ved at være en del opkørsel af rabatten. GT finder en placering.

  E. Legeplads/festplads trænger til en oprydning, og vi forsøger at finde et tidspunkt til dette. Skt. Hans afvikles, som det plejer, og der forsøges en sommerfest den 20. August.
 4. Der skal laves en rykkerprocedure for fremtidig kontingentindbetaling, således at næste års kontingent er blevet betalt senest 31/12.  Kontingent skal være betalt senest på generalforsamlingen. Hvis ikke rykkes der omkring 30/11 manuelt, og der oplyses omkring vilkårene for kontingent. Hvis der ikke er blevet betalt kontingent senest 31/12 mistes al anciennitet og dermed retten til at få udbedret evt. skader i asfalt, og hvis man senere vil med, starter man helt forfra med de gældende regler, der er fastsat for dette.
 5. Medlemskab af Søndersøparken i Grundejerforeningen tages der stilling til senere, når de er kommet på plads i alle huse og har haft mulighed for at tale om dette.
 6. Brugervejledning og koder til bestyrelsesmedlemmer for mail følges der op på. Der opfordres til, at der bruges mail kirsebærvænget. Formand vil gerne, om han kunne få adgang til konto. Hans Ole undersøger dette. Vi laver en gennemgang mht. kontingentindbetalinger inden generalforsamling. Der er blevet talt om, at vi skulle indkøbe to nye telte, da de gamle er ved at være i en sådan forfatning, at vi ikke kan blive ved at leje dem ud. Indkøb af 2 telte blev vedtaget.
 7. Næste møde hos Charlotte den 1/9-11 kl. 20.00. ( Ændret til den 08-09-2011).

 

Pbv. Hans Ole