Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Hos.:    René Kvistgaard   Søndersøvej 31  Tlf.: 42477620

Afbud.: Glen Thorvaldsen, Charlotte Lauritsen og Lars Graugaard

Dagsorden.:

1.      Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.                  

2.      konstituerer af bestyrelsen.

3.      Aftale om snerydning ?

4.      Brev vedr. lukning af Nørresøvej.

5.      Hængepartier Grønne fortove JH.  Hjemmeside RK / CL

6.      Rundgang for nye medlemmer.

7.      Bordet rundt.

8.      Næste møde Hvor/Hvem/Hvornår.

 

Ad 1.   Referatet blev godkendt uden anmærkninger

Ad  2.  Bestyrelsen er uændret dvs. formand René Kvistgaard, kasser Hans Ole Sørensen,  medlem Lehn Dahlstrøm, Charlotte Lauritsen og Jesper Holm suppleant Lars Graugaard og Glen Thorvaldsen

Ad  3.  Der er lavet aftale med Peter Jessen om snerydning

Ad  4. Brevet blev diskuteret og der var enighed om at sende det.

Ad  5.  Grønne fortove Lehn overtager Jespers hængeparti og kontakter kommunen, hjemmesiden, I flg. Per kommer den op at køre Nov. 09 den ser allerede meget fin ud.

Ad  6.  Hans Ole ajourfører medlemslisten og laver en skrivelse til de som endnu ikke har betalt, ( hvor det også bliver nævnt vedl. Af vej.) omdeles snarrest men senest søndag den 13-12-2009. Hans Ole undersøger med banken om det er rentabelt med en eller anden form for betalingsservice.

Ad  7.  Festudvalget har meddelt at de stopper !! Hans Ole er tovholder på at få et nyt op at kører (  Hvis der nogle som kunne tænke sig at være med kontakt Hans Ole )

Ad  8.  Der blev ikke aftalt noget næste møde men jeg indkalder i Jan / feb. 10. afholdes hos en af de fraværende ( de, der gerne vil afholde smider lige en mail til René )            

 

Referent.:  René Kvistgaard