Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Vejen

Belægningen i området er fast asfaltbelægning, som er etableret i samarbejde med Århus Kommune, det endelige slidlag er blevet lagt september 2009.

Langs vejen er der etableret grønne græsrabatter med nedlagte dræn, de udgør en del af fællesområdet og dermed en del af vejen, idet de fremstår i stedet for etableret fortov - derfor må grundejerforeningen henstille til rabatterne friholdes for biler, materialer og anden opbevaring i længere perioder.

Vi kan bemærke, at Århus Kommune, i vores boligområde, stiller krav om 2 parkeringspladser pr. bolig, og det vil grundejerforeningen gerne opfordre til bliver overholdt.

Grundejerforeningen har etableret fast aftale om snerydning i området, hvilket foretages efter nærmere aftale med Grundejerforeningen og efter behov afhængig af vejret.

Der er etableret hastighedssænkende vejbump for bedre trafiksikkerhed og vi henstiller til at al færdsel foregår med lav hastighed og med stor opmærksomhed på områdets beboere.

Der er etableret UBETINGET VIGEPLIGT i vores område for at begrænse trafikken og sikre området.

Vejen